Ställverksservice

Tillståndskontroll och service av:

  • Transformatorer
  • Brytare
  • Reläskydd
  • Lastfrånskiljare
  • Likströmsanläggningar
  • Kondensatorbatterier

Vi utför även termografering samt nätanalyser med elkvalitetsinstrument.

Elinstallationer

  •  installationer på industrier samt lantbruk
  •  installationer åt fastighetsägare och privatpersoner.